500 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Regeringen satsar en halv miljard kronor på cancervården 2019. Merparten av dessa medel går till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, och betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Genom överenskommelsen för 2019 tar regeringen nya kliv framåt i arbetet med att uppdatera och utveckla den nationella cancerstrategin, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen anser att den enskilt viktigaste åtgärden för att åstadkomma en mer jämlik och tillgänglig cancervård är det nationella systemet med standardiserade vårdförlopp. Tack vare kraftsamlingen kring de standardiserade vårdförloppen har köerna kortats och jämlikheten ökat. Denna utveckling ska värnas, och regeringen fortsätter därför att stödja regionerna i detta arbete.

Barncancer är ett prioriterat område för regeringen inom ramen för arbetet med att stärka cancervården. Kompetensförsörjning, långtidsuppföljning och övergången till vuxenvården är områden som behöver stärkas. Regeringen avsätter 60 miljoner kronor för 2019 till arbetet inom barncancerområdet.

Utöver medel till standardiserade vårdförlopp och barncancer fortsätter regeringen att stödja insatser inom områden som utveckling och revidering av nationella vårdprogram, jämlik läkemedelsanvändning, tidig diagnostik av hudcancer och screening. Regionala Cancercentrum tilldelas också 48 miljoner kronor för 2019.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.