Nytt test för livmoderhalscancer

Nytt automatiserat cellprovstest förbättrar diagnostiken av förstadier till livmoderhalscancer 

Roche meddelade i fredags att man lanserar det helt automatiserade
cellprovstestet CINtec PLUS*. Detta test förbättrar möjligheten att upptäcka förstadier till
livmoderhalscancer i gynekologiska cellprov och att identifiera kvinnor som behöver omedelbar
undersökning med kolposkopi.

Livmoderhalscancer orsakas av infektioner med Humant papillomvirus (HPV) (1). HPV-infektioner är vanliga och inte alla kvinnor med infektion behöver behandling. Cellprovstestet CINtec PLUS har utvecklats för att identifiera de HPV-infektioner som riskerar att leda till cancer och kräver åtgärd. När man jämför med det traditionella sättet att analysera gynekologiska cellprov, så kallad Pap-cytologi eller ”Pap smear”, så är CINtec PLUS-testet statistiskt säkerställt mer effektivt när det gäller att hitta förstadier till livmoderhalscancer. (2)

Över 500,000 nya fall av livmoderhalscancer diagnostiseras varje år i världen och hälften av dessa patienter avlider.(1) Livmoderhalscancer går att förebygga genom rutinscreening där kvinnor med förstadier till cancer kan upptäckas behandlas före cancern utvecklats. Om man fångar upp det i tid så är livmoderhalscancer en av de cancerformer som sjukvården har bäst möjligheter att förebygga och behandla. Om man upptäcker i tidigt stadium är överlevnaden över 90%. Tyvärr är femårsöverlevnaden för patienter runt 20% om sjukdomen har utvecklats till ett mer avancerat stadium när den diagnostiseras.  I Sverige diagnosticeras över 400 fall per år och över 100 kvinnor avlider. (2)

Om Roche produkter för upptäckt av livmoderhalscancer och dess förstadier

cobas HPV Test screenar för alla hög-risk genotyper tillsammans samtidigt som det identifierar
kvinnor positiva för genotyp 16 och 18 och som har nytta av tidig intervention. Genotyperna 16 och 18 är förenade med högst risk och ligger bakom 70% av alla fall av livmoderhalscancer. CINtec PLUS cytologitest identifiera förändringar i livmoderhalsens celler, vilket hjälper sjukvårdens personal att avgöra vilka kvinnor som bör gå vidare till ytterligare undersökning kolposkopi.

cobas HPV test tillsammans med CINtec PLUS gör att Roche har en heltäckande produktportfölj för diagnostik av livmoderhalscancer och dess förstadier.

Om Primary ASC-US LSIL Marker Study (PALMS)

I flera Europeiska studier inklusive “Primary ASC-US LSIL Marker Study” (PALMS) (3)
än 27 000 kvinnor ingick, har Roche CINtec PLUS jämförts med traditionell cellprovsanalys och
resultatet visade att CINtec PLUS cytology test var mer effektivt för att upptäcka förstadier till
livmoderhalscancer. Vid screening hade Pap-cytologi en sensitivitet på 68.5% medan CINtec PLUS testet hade en sensitivitet på 86.7%.

 

Referenser
1) World Health Organization Fact Sheet 380, September 2013: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/en/
2) Cancer i siffror 2013. Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete
3) Ikenberg et al., J Natl Cancer Inst; 2013; 105: 1550-1557.