444 500 000 kronor till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården

Ytterligare miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården
I januari i år slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp. I april i år fick landstingen totalt 207 miljoner kronor fördelade efter befolkningsmängd efter att ha lämnat in en handlingsplan.

Nu är det dags för del två i utbetalningen, vilket innebär att 206 miljoner kronor för­delas till de landsting som har lämnat in en redovisning för hur de har arbetat, enligt inlämnad handlingsplan. I redovisningen ska det framgå att standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser har införts. Redovisningarna lämnades in till Socialdepartementet senast den 1 november 2015.

–  Målet är att alla ska få en jämlik cancervård, oavsett vem man är eller var man bor. Idag är väntetiderna allt för ofta för långa, och skillnaderna är oacceptabelt stora. Därför är den här satsningen på att korta väntetiderna och göra vården mer jämlik så viktig säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Regeringens målsättning är att förbättra cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård.