42 miljoner till topprankat projekt från KI Innovations

Glionova Therapeutics, ett bioteknikföretag som bildats ur framgångsrik forskning vid Karolinska Institutet, får 42 miljoner kronor för att utveckla sitt preparat GLN-1001, en potentiell läkemedelskandidat för en helt ny behandling av hjärntumörer. Stödet kommer dels från life science-specialiserade riskkapitalbolaget HealthCap, dels från danska Novo Seeds.

– Utan det professionella affärsstödet från KI Innovations hade vi inte kommit så här långt på så kort tid, säger Patrik Ernfors som tillsammans med forskarkollegan Lars Hammarström tagit fram GLN-1001.

GLN-1001 är en liten molekyl som i djurmodeller har visat lovande effekt på överlevnad vid glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av tumör i hjärnan. Molekylen riktas mot identifierade svagheter i tumörcellerna och metoden är ett exempel på en helt ny princip för cancerbehandling.

Varje år drabbas omkring 400 personer i Sverige av den här aggressiva formen av cancer i hjärnan. Trots insatser med kirurgi, strålning och cytostatika är den genomsnittliga överlevnaden bara cirka 15 månader.

– Förhoppningen är att GLN-1001 ska bli en ny tablettbehandling mot glioblastom, säger professor Patrik Ernfors. Det skulle i så fall innebära att vi angriper den här svåra formen av hjärntumör på ett helt nytt sätt, ett sätt som även skulle kunna fungera vid andra former av cancer.

Preparatet är utvecklat ur forskning som utförts vid Karolinska Institutets institution för medicinsk biokemi och biofysik samt Chemical Biology Consortium Sweden. Det nya kapital som företaget nu landat ska garantera preparatets väg genom de prekliniska studierna och fram till klinisk fas. Framgången med GLN-1001 är efterlängtad eftersom många år av forskning hittills inte lett fram till behandlingar som förbättrar prognosen vid denna svåra form av hjärntumör.

– Glionova är ett skolboksexempel på vilket fantastiskt resultat det kan bli när vi på KI Innovations samarbetar med de skarpaste hjärnorna, säger Lilian Wikström, VD på Karolinska Institutet Innovations AB.