30 miljoner till Malmöledd cancerforskning

30 miljoner till Malmöledd cancerforskning

FORSKNING. Börje Sellergren, professor vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap, ska koordinera ett europeiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tilldelats 30 miljoner av EU:s Marie Sklodwoska Curie-program Innovative Training Networks (ITN). Genom att skapa nya molekylära redskap ska forskarna utveckla nya metoder för att underlätta tidig upptäckt och öka förståelsen av cancer.

Börje Sellergren– Det här betyder oerhört mycket för oss, det ska bli roligt att koordinera projektet Bio Capture. Det finns en stor entusiasm från alla deltagare att komma igång och vi ser väldigt spännande förlängningar av detta. I projektet har vi en bra vetenskaplig grund och intressanta samarbetspartner som tillsammans hoppas kunna göra stor skillnad inom området, säger Börje Sellergren.

I forskningsprojektet, som är fyraårigt och drar igång i november, ingår forskare från nio olika lärosäten i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Italien och Storbritannien. Dessutom finns ett antal icke-akademiska samarbetspartners knutna till projektet, där de produkter som tas fram ska kunna kommersialiseras.

Konstgjorda antikroppar
– Vi ska ta fram konstgjorda antikroppar, en slags plastkopior av de biologiska receptorer som kroppen använder för igenkänning och neutralisering av kroppsfrämmande substanser. Antikroppar används nu brett inom cancerdiagnostik och behandling. Våra plastkopior är stabila, kostnadseffektiva och enkla att tillverka; fördelar vi tror kan göra dem intressanta som alternativ till antikroppar, säger Börje Sellergren och fortsätter:

– Vi kommer även att kunna göra saker som inte går att göra i dag, exempelvis att upptäcka och fånga in nya strukturer och molekyler som vi inte känner till. De kan potentiellt utgöra nya sjukdomsmarkörer och vi kommer därför även att jobba med utvecklingen av miniatyriserade analyssystem för dessa markörer.

Två doktorandtjänster
Sex av de 30 miljonerna tilldelas Malmö högskola. Utöver att Börje Sellergren ska koordinera hela projektet, kommer två doktorandtjänster att knytas till Institutionen för biomedicinsk vetenskap. I projektet som helhet kommer det att finnas elva doktorander, runt om i Europa.

De olika forskningsgrupperna kommer att vara beroende av varandra och forskningsarbetet kommer att bygga på tätt samarbete med många doktorandutbyten.

– I slutänden hoppas vi att våra redskap ska kunna underlätta tidig upptäckt och differentierad diagnos, så att en mer individanpassad behandling kan uppnås, säger Börje Sellergren.