Några av Sveriges främsta unga forskare 2016 belönas

Några av Sveriges främsta unga forskare 2016 belönas

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre forskare i Sverige. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för forskning inom algebra och arbeten inom representationsteorin, utmanande forskning om gammablixtar och inom studier av organiska termoelektriska material. Pristagaren i molekylär biologi forskar om möjliga orsaker till bl a lymfom,och medicinpristagaren kartlägger orsaker till kardiovaskulär sjukdom.

2016 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik
till Volodymyr Mazorchuk, professor, Uppsala universitet,
”för hans nyskapande arbeten inom representationsteorin och andra delar av algebran, i synnerhet för hans bidrag till kategorifieringsteorin och representationsteorin av 2-kategorier”.

Fysik
till Felix Ryde, professor KTH,
”för hans genuint nytänkande forskning rörande de observationer av våldsamma astropartikelfysikaliska fenomen, vars vetenskapliga förklaringar kan utvidga vår bild av universum”.

Kemi
till Xavier Crispin, professor, Linköpings universitet,
”för utveckling och studier av organiska termoelektriska material med möjliga tillämpningar för omvandling av termisk energi till elektrisk.”

Molekylär biologi
till Ruth Palmer professor, Göteborgs universitet,
”för sina betydelsefulla upptäckter kring funktion och reglering av ett viktigt tyrosinkinas som kontrollerar cellulär signalering och utveckling”.

Medicin
till Olle Melander, professor, Lunds universitet,
”för hans genetiska och kliniska studier som klarlägger biokemiska och livsstilsrelaterade sjukdomsmekanismer vid övervikt och kardiovaskulär sjukdom”.

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.

Prisutdelning: Torsdag 31 mars på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm.

Mer information: Populärvetenskapliga texter om pristagarna och deras forskning samt högupplösta pressbilder finns att ladda ned på http://kva.se, där även video med pristagarnas presentationer finns .

Göran Gustafssonprisen

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Läs mer om donatorn Göran Gustafsson och stiftelsen på www.gustafssonsstiftelse.se/kva