TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

TLV har beviljat Stivarga (regorafenib) subvention vid behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där tumören fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Stivarga är det första godkända behandlingsalternativet i denna linje för den här gruppen svårt sjuka patienter.

− Vi vet att de idag godkända behandlingarna vid avancerad GIST fungerar i cirka två till tre
år. Goda erfarenheter finns från flera andra multikinashämmare som i Sverige ofta
används ”off label” vid GIST. Det är glädjande att en av dessa nu är godkänd och
subventionerad baserat på en klinisk studie (GRID1), säger Mikael Eriksson, överläkare vid
Skånes onkologiska klinik i Lund och sekreterare i Skandinaviska Sarkomgruppen.

GIST är ett så kallat mjukdelssarkom i mag-tarmsystemet. I Sverige diagnosticeras cirka 135
patienter årligen och omkring 35 av dessa beräknas kunna dra nytta av behandling med Stivarga.

Till skillnad från många andra cancerformer svarar patienter med GIST inte på behandling med
cellgift. Standardbehandlingen är istället riktad direkt mot tumören och gör att tillväxten av
tumörcellerna bromsas. Det behövs fler behandlingsalternativ för patienter där tumören växer trots tidigare och pågående behandling. Stivarga är ett av de senast tillkomna behandlingsalternativen.

Om Stivarga
Den verksamma substansen i Stivarga är regorafenib. Det är en multikinashämmare som hämmar signalvägar i cellen som är viktiga för bildandet av tumörers blodförsörjning och för cancercellers tillväxt och utveckling. Stivarga ges som tabletter.

Stivarga är godkänt för behandling av:
metastaserande kolorektal cancer som tidigare har behandlats med, eller inte anses vara lämpade för tillgängliga behandlingar.

icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har
progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib.

Stivarga subventioneras endast för vuxna patienter med icke resektabla eller metastaserande gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) som har progredierat under eller varit intoleranta mot tidigare behandling med imatinib eller sunitinib.

1 GRID (GIST – Regorafenib In Progressive Disease) The Lancet. Volume 381, No. 9863, p295–302, 26 January 2013

För mer information, välkommen att kontakta:
Hanjing Xie, Medical Advisor, Bayer, tel: 073-358 40 89, e-post: hanjing.xie@bayer.com