203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården

Regeringen beslutade på torsdagen om att utbetala den första halvan av årets statsbidrag inom ramen för regeringens cancersatsning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Det innebär att 203 miljoner nu går ut till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården bättre och mer jämlik.

Den centrala delen i satsningen är att införa ett system med standardiserade vårdförlopp, som är specifika för olika cancerdiagnoser. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i förloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik. Målet är även att få nöjdare patienter.

– En vård som är lika bra för alla, oavsett vem du är eller var du bor, är något man ska kunna förvänta sig. Tyvärr är det inte så idag, och därför är cancersatsningen viktig. En jämlik välfärd är en viktig hörnsten i den svenska modellen, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015. Ytterligare tretton ska införas under 2016. För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som beskriver hur årets arbete med införande av de nya standardiserade vårdförloppen ska ske. För att få ta del av den andra halvan ska man kunna visa att man till den första november i år har infört dem. En motsvarande summa betalas därför också ut i slutet av året, till de landsting som nått målen. Cancersatsningen pågår 2015-2018.

De standardiserade vårdförlopp som ska införas under 2016 är:

Bröstcancer
Bukspottkörtelcancer
Cancer i galla och gallvägar
CUP – Cancer utan känd primärtumör
Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom
Hjärntumörer
Levercancer
Lungcancer
Lymfom
Myelom
Tjock-och ändtarmscancer
Äggstockscancer
Malignt melanom

Tabell Utbetalning av stimulansmedel till landstingen för kortare väntetider i cancervården senast den 30 april 2016

Landsting     kronor

Stockholm    45 983 285
Uppsala    7 298 261
Södermanland    5 846 456
Östergötland    9 183 740
Jönköping    7 167 880
Kronoberg    3 943 543
Kalmar    4 897 853
Gotland    1 182 657
Blekinge    3 219 907
Skåne    26 863 854
Halland    6 486 757
Västra Götaland    33 974 406
Värmland    5 685 556
Örebro    5 996 887
Västmanland    5 445 938
Dalarna    5 791 147
Gävleborg    5 807 364
Västernorrland    5 025 988
Jämtland    2 624 838
Västerbotten    5 427 433
Norrbotten    5 146 250

Totalt    203 000 000