203 miljoner till en bättre cancervård – alla landsting klarar kraven 2017

203 miljoner till en bättre cancervård – alla landsting klarar kraven 2017

Landstingen har nu redovisat 2017 års arbete inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kring cancervården. Eftersom alla landsting klarat kraven i överenskommelsen får de dela på 203 miljoner kronor, vilket är den andra halvan av årets statsbidrag till landstingen för att utveckla cancervården.

– Jag är glad över att arbetet med att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik går framåt i hela landet. Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man får cancer, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den första halvan av årets statsbidrag utbetalades i våras efter att landstingen skickat in handlingsplaner för 2017 års arbete. Ett av de centrala kraven för att få ta del av den andra halvan av 2017 års statsbidrag är att landstingen infört de för året 10 nya standardiserade vårdförloppen för olika cancerdiagnoser, genom att minst en patient genomgått varje aktuellt vårdförlopp. Undantag från det kravet görs dock för vissa mer ovanliga cancerformer med väldigt små patientgrupper.

Pengarna fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd. Detta arbete är en del av den cancersatsning som regeringen gör under mandatperioden med 500 miljoner kronor årligen, där merparten hanteras genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Syftet är att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.

Landsting                  Befolkning                    %                 Bidrag/landsting
Stockholm                 2 264 111                       0,227146            46 110 681
Uppsala                        360 124                       0,036129              7 334 253
Södermanland            287 086                      0,028802             5 846 768
Östergötland               450 973                       0,045244             9 184 476
Jönköping                   352 002                       0,035314              7 168 841
Kronoberg                   193 906                       0,019454              3 949 072
Kalmar                         240 586                       0,024137              4 899 753
Gotland                          57 834                        0,005802             1 177 842
Blekinge                       157 889                        0,01584                3 215 553
Skåne                         1 319 663                        0,132395           26 876 138
Halland                        319 305                        0,032034             6 502 937
Västra Götaland      1 668 389                       0,167381             33 978 261
Värmland                    278 252                        0,027916              5 666 855
Örebro                         294 146                        0,02951                 5 990 551
Västmanland              266 930                       0,02678                5 436 272
Dalarna                        283 543                       0,028446              5 774 611
Gävleborg                    283 955                       0,028488             5 783 002
Västernorrland           245 066                       0,024586             4 990 992
Jämtland                     128 276                        0,012869              2 612 457
Västerbotten               265 355                        0,026622            5 404 196
Norrbotten                  250 246                       0,025106            5 096 488
Summa                     9 967 637                                             1 203 000 000

Standardiserade vårdförlopp

Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, och ett mål för tiden mellan varje moment. Det standardiserade vårdförloppet börjar med beslut om remiss till följd av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Ett antal vårdförlopp införs varje år i vården som en del av satsningen på cancervården. De som är aktuella för 2017 är standardiserade vårdförlopp för:

– Analcancer

– Akut lymfatisk leukemi

– Kronisk lymfatisk leukemi

– Livmoderhalscancer (cervix)

– Livmoderkroppscancer (endometrie)

– Njurcancer

– Peniscancer

– Skelett- och mjukdelssarkom

– Sköldkörtelcancer

– Testikelcancer