20 miljoner till cancerforskning

20 miljoner till cancerforskning

FORSKNING. Tillsammans med fem partners inleder nu professor Anette Gjörloff Wingren ett nytt forskningsprojekt om cancer. Projektet, som är en fortsättning på hennes tidigare forskning, ska ta fram metoder att hitta och studera aggressiva cancerceller. På sikt hoppas forskarna bidra till effektivare cancerbehandling. Forskningen finansieras av EU.

annette-gjo%cc%88rloff
Anette Gjörloff Wingren
– Aggressiva metastaserande cancerceller har en tydlig och relativt unik sockerstruktur på cellytan, genom att använda nanopartiklar, som binder till socker, kommer vi att detektera cancercellerna och studera dem. Vi hoppas kunna visa att ju aggressivare cancercellen är, desto mer socker har den på sin yta, säger Anette Gjörloff Wingren, professor vid Malmö högskola och verksam inom forskningscentrumet Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Forskningen är ett samarbete mellan Malmö högskola, Umeå universitet, Köpenhamns universitet, Åbo universitet, den tyska provningsanstalten BAM samt företaget Phase Holographic Imaging i Lund.

Viktigt hitta aggressiv cancer
Idag har man stora svårigheter att hitta de cancerceller som metastaserar. Det innebär att behandling inte kan ges i tid när det gäller de mest aggressiva och dödliga formerna av cancer. I sin tidigare forskning har Gjörloff Wingren och hennes kollegor tagit fram ett konstgjort lektin i form av nanopartiklar som gjort det möjligt att hitta de aggressiva cancercellerna då lektinet binder till sockerstrukturen på cellytan.
– Vi kommer nu att modifiera och förbättra partiklarna och sedan studera hur de binder till cellytan, säger Gjörloff Wingren. Vi tror att dessa partiklar kommer att vara mycket bättre än de antikroppar som finns tillgängliga idag.

Använda kliniskt material
Tillsammans med företaget Phase Holographic Imaging kommer forskarna att studera cellerna i ett speciellt mikroskop som gör det möjligt att se cellerna i 3D.
– Vi kommer att studera själva bindningarna när partiklarna fäst på cellytan. Mikroskopet gör det också möjligt för oss att mäta cancercellen, vilket kan ge oss ett mått på i vilken grad partiklarna har bundit.
Forskarna kommer även att gå vidare och använda kliniskt material, bland annat patientprover och musmodeller.
– När tumören växer kommer vi att injicera partiklar för att studera när och hur de binder till cellerna, förklarar Gjörloff Wingren.