150 000 kronor till forskning om spridd bröstcancer

150 000 kronor till forskning om spridd bröstcancer
Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, delar ut 150 000 kronor fördelat på två stipendier till klinisk forskning kring spridd bröstcancer. Stipendierna som är avsedda att stödja forsknings- eller utbildningsprojekt av mervärde för handläggning av patienter med metastatisk bröstcancer var uppdelade på två, ett om 100 000 kronor avsedda för en yngre klinisk forskare, och ett om 50 000 kronor som var avsedda för en forskningssköterska.

Stipendierna delades ut under ett satellit-symposiet ”Modern management of ER positive disease” som Novartis anordnade den 18/9 i anslutning till 2nd State-of-the Art Breast Cancer på Stockholm Waterfront Congresscenter den 19-20/9

Det större stipendiet gick till Ana Bosch Campos, onkolog och forskare vid Lunds Universitet och hennes forskningsprojekt rörande mekanismer bakom tumörcellernas benägenhet att utveckla resistens mot läkemedel som selektivt bryter ner östrogenreceptorer, så kallade SERDs. I projektet kommer Ana Bosch Campos även att undersöka möjligheten att använda cirkulerande tumörceller (CTC), i stället för biopsivävnad, som metod för att analysera hur sjukdomen fortskrider i respons till östrogenblockerande behandling.

Ana Bosch Campos är mycket glad över möjligheten stipendiet ger och menar att det ger henne god hjälp på vägen för henne som ung klinisk forskare.

IMG_70681

Ana Bosch Campos

– Det är en utmaning att etablera sig som forskare så den här typen av initiativ är fantastiska. Jag är mycket hedrad över att ha fått stipendiet och tycker att det är mycket bra att Novartis står bakom forskningsanslaget, det visar att samverkan mellan industri, akademi och oberoende forskning av högsta kvalitet är det som i slutändan gynnar våra patienter.

Stipendiet på 50 000 kronor gick till Ulla Wilking, sjuksköterska och forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm och projektet ”Klinisk nytta av behandling för kvinnor med HER2 positiv metastatisk bröstcancer–Ett ”clinical effectiveness” projekt”

Målsättningen med Ulla Wilkings projekt är att, på populationsnivå, studera effekterna i klinisk praxis av de målriktade läkemedel som används vid HER2-positiv metastatisk bröstcancer och därmed öka möjligheterna till förbättrad behandling och överlevnad för dessa patienter. I förlängningen kan kunskapen, som detta projekt skapar, ge underlag för utvärdering av värdet av olika målriktade behandlingar vid HER2-positiv MBC.

– Som känt är, speglar kliniska studier dåligt klinisk verklighet, eftersom patienter behandlade i klinisk praxis ofta är äldre och har andra sjukdomar än patienter som ingår i kliniska studier. Dessutom behandlas patienter i klinisk praxis med flera olika cancerläkemedel i olika kombinationer/sekvenser under sjukdomsförloppet. Det är mycket glädjande att SweBCG ser värdet av denna forskning och min målsättning är att resultaten ska vara vägledande för förbättrad behandling för kvinnor med spridd bröstcancer, säger Ulla Wilking.

Utdelningen av stipendierna möjliggjordes genom ett oberoende forskningsanslag på 150 000 kronor från Novartis. De vinnande projekten valdes ut av SweBCG:s styrelse.

Om SOTA

State of the Art Breast Cancer (SOTA) är ett återkommande möte som anordnas av Svenska Bröstcancergruppen(SweBCG). Mötets syfte är att alla som arbetar med bröstcancer skall få en möjlighet att få en uppdatering av vad som gäller för bröstcancer avseende diagnostik, behandling och uppföljning.