​TLV subventionerar myelomläkemedlet Ninlaro

​TLV subventionerar myelomläkemedlet Ninlaro
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att med begränsning subventionera Ninlaro (ixazomib) för behandling av patienter med multipelt myelom, en hematologisk malign sjukdom som uppstår i benmärgen. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling medläkemedletinom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

TLV har beslutat att Ninlaro subventioneras med begränsning för patienter med multipelt myelom. Begränsningen går ut på att Ninlaro, som ges i kombination med lenalidomid och dexametason, subventioneras för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar för multipelt myelom.1 Ninlaro är den första och enda godkända orala proteasomhämmaren vilket innebär en förenkling av administrationen då lenalidomid och dexametason också är orala behandlingar.2

– Det är ett glädjande besked eftersom det finns ett behov av en oral trippelbehandling som är väl tolererad. Hittills har proteasomhämmare endast kunnat ges subkutant eller intravenöst. Vi ser ett stort behov av olika behandlingskombinationer för denna svåra sjukdom, säger Markus Hansson, docent och hematolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund och en av landets ledande experter på området.

Omkring trettio svenska myelompatienter har deltagit i den kliniska prövningen TOURMALINE-MM1, som ligger till grund för godkännandet av Ninlaro i EU.3 Resultatet visar att progressionsfri överlevnad förbättras med nästan sex månader i median när Ninlaro kombineras med lenalidomid och dexametason – i jämförelse med placebo, lenalidomid och dexametason.

Utöver resultaten kring progressionsfri överlevnad visade den kliniska prövningen en mycket begränsad ökad toxicitet med Ninlaro i kombination med lenalidomid och dexametason jämfört med kombinationsbehandlingen med lenalidomid, dexametason och placebo.

Subventionen gäller från och med den 1 juni 2018.