​Partikelaccelerator ska mer än fördubbla antalet cancerundersökningar

Cyklotronen

​Partikelaccelerator ska mer än fördubbla antalet cancerundersökningar
Den är rejält efterlängtad, partikelacceleratorn som anlände torsdagen den 21 maj på Sahlgrenska sjukhuset, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den tjugo ton tunga cyklotronen lyftes med fin precision på plats utav en lyftkran, ner i det underjordiska valv där den ska generera radioaktiva isotoper till avancerade cancerundersökningar.

Det handlar om en milstolpe i Västra Götalandsregionens miljardsatsning på Bild- och interventionscentrum (BoIC), som ska rymma avancerad bildgivande teknik som ger möjlighet till ännu bättre undersökningar och säkrare diagnos. Tack vare cyklotronen kommer sjukhuset nämligen på sikt mer än fördubbla antalet avancerade cancerundersökningar, säger sjukhusfysikern Jakobína Grétarsdóttir på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– För närvarande köper vi den här typen av isotoper från Lund och Finland. Detta är inte optimalt då man endast har en viss tid på sig att använda dessa radioaktiva isotoper, som minskar snabbt med tiden på grund av att de sönderfaller. Nu när de även behöver transporteras till oss har vi inte isotoperna tillgängliga förrän runt elva på förmiddagen, vilket innebär att vi förlorar flera timmar av undersökningar på morgonen.

Isotoperna kommer främst att användas till den undersökningsmetod som kallas för PET-undersökning (Positronemissionstomografi) och som är en viktig metod för utredning av cancersjukdomar. Med hjälp av egna cyklotronen kommer sjukhuset att från och med första delen av 2017 kunna tillverka isotoperna tidigare på morgonen och genomföra PET-undersökningar under fler timmar av dagen. Redan i april 2016 kommer man att gå från att bara ha en PET/CT-kamera till två stycken.

Sammantaget innebär detta många förbättringar och möjligheter för sjukhuset, berättar Peter Gjertsson, verksamhetschef för Klinisk Fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Tack vare att vi själva kommer att tillverka dessa radioaktiva spårämnen på sjukhuset kommer vi att bli mindre sårbara för exempelvis trafikolyckor under transporten, vilka i värsta fall kan göra så att en hel leverans isotoper blir obrukbar. Så småningom kommer vi även kunna tillverka nya sorters isotoper och radioaktiva läkemedel, vilket skapar möjligheter till helt nya metoder för att diagnosticera cancersjukdomar, säger han.

Idag behöver nämligen isotoperna man använder ha en tillräckligt lång halveringstid, det vill säga tiden det tar innan isotoperna har sönderfallit och blivit obrukbara, för att man ska kunna använda dem. Men i och med att man framöver tillverkar allt på plats kommer man i framtiden även kunna använda isotoper med kortare halveringstider. Dessa mycket kortlivade isotoper kan användas för att diagnostisera till exempel andra cancersjukdomar än de vi kan med dagens radioaktiva läkemedel.

Säkerheten kring cyklotronen kommer att vara hög och det är därför man placerat den i ett strålsäkert valv under jorden. Endast medarbetare med särskild behörighet kommer att ha tillgång till valvet och man kommer att följa stränga myndighetskrav för hantering av den här typen av radioaktivt material.

Fakta om cyklotronen:

Cyklotronen väger 20 ton och kostar cirka nio miljoner kronor.
Cyklotronen kommer att vara placerad i ett strålsäkert cyklotronvalv under ytan vid BoIC-huset, omgärdad av drygt två meter tjocka betongväggar.
Cyklotronen ska användas för att producera radioaktiva läkemedel till PET-undersökningar, som i korthet innebär att man injicerar ett radioaktivt, flytande spårämne i patienten. Spårämnet söker sig sedan bland annat till ställen i kroppen som är angripna av cancerceller och med hjälp av PET/CT-kamera kan man lokalisera dessa ställen.
Fakta om Bild- och interventionscentrum:

Bild- och interventionscentrum (BoIC) är en av Västra Götalandsregionens största satsningar. Byggandet startade 2012 och allt ska stå klart 2016. Målet med den 21 000 kvadratmeter stora sjukhusbyggnaden är att samla den senaste bildtekniken och den främsta medicinska kompetensen i landet på en plats.

Det utmärkande för all verksamhet i BoIC kommer att vara användandet av bildgivande teknisk utrustning. Det handlar om röntgen, magnetresonanstomografi (MR-undersökning), datortomografi (CT-undersökning), positronemissionstomografi (PET-undersökning) eller kombinationer av dessa. De många bildalternativen gör det möjligt att ställa ännu bättre och mer precisa diagnoser än tidigare.

Med hjälp av avancerade hybridsalar i BoIC kommer man att kunna utföra både den här typen av bildgivande undersökningar, samt genomföra kirurgiska ingrepp i samma rum. Det är inte bara smidigare utan öppnar även upp för mer titthålskirurgi, kirurgi via små hål, istället för stora öppna kirurgiska ingrepp. Det innebär en stor fördel för patienten då titthålskirurgi ger snabbare återhämtning och mindre påverkan på kroppen.