​”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

​”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum den 19 till 21 december i Uppsala. Personal från Akademiska sjukhuset i Uppsala, AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft kommer att arbeta tillsammans under 52 timmar för att utveckla och testa nya idéer och modeller för tidig diagnos och bättre behandling av cancer, med tydligt fokus på patientnytta.

Det är första gången ett ”innovation race” genomförs i Sverige, med syftet att utveckla och förbättra vården för cancerpatienter. Under 52 timmar kommer drygt 50 personer att delta i detta ”innovation race”, på plats i Uppsala, och dessutom finns det ett antal personer från de tre medverkande bolagens globala arbetsplatser som står beredda att dela med sig av kompetens och erfarenhet.

”Innovation race” kommer att genomföras under ledning av erfarna projektledare från företaget Innovation Plant. De har stor erfarenhet av olika så kallade innovationsmöten där företag och organisationer under en begränsad tid stimuleras till innovationstankar på ett effektivt sätt, och detta blir företagets 50:e ”innovation race”.

Här är en kort beskrivning av hur ”innovation race” kommer att gå till:

Två kreativa grupper med representanter från alla aktörer. Dessa gruppers huvuduppgift är problemlösning. De identifierar olika problem inom olika tumörtyper och utarbetar förslag på möjliga lösningar. En processledare styr respektive grupp och varje grupp kommer också att ha en dedikerad designer för att hjälpa dem att visualisera och skapa presentationsmaterial.
Gemensam expertgrupp. Expertgruppens huvuduppgift är att ta emot frågor från de kreativa grupperna och snabbt leverera svar och fakta. Personerna i expertgruppen är de två kreativa gruppernas kunskapskälla.
Extra kompetensgrupp. Denna grupp består av personer med expertkunskap inom något specifikt område. De är baserade på annan plats, men är beredda att hjälpa till om det behövs.
Den 21 december kommer de två grupperna presentera sina förslag och idéer på Clarion Hotel Gillet i Uppsala klockan 13:00-15:00.