​Därför ökar överlevnaden i prostatacancer med kombinationsbehandling

​Därför ökar överlevnaden i prostatacancer med kombinationsbehandling
Studien ingår som en del i en kommande doktorsavhandling, som läggs fram den 13 november 2015, av läkaren och forskaren Firas L Tarish, som är verksam urolog på Urologkliniken vid Västmanlands sjukhus Västerås och doktorand vid institutionen medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, Stockholm.

Det är välkänt att en kombination av strålbehandling och kastrationsbehandling med hormoner ökar överlevnaden betydligt för patienter med prostatacancer jämfört med om man bara får strålbehandling. Orsaken till detta har dock hittills varit okänd. Nu visar en klinisk studie som letts av Thomas Helleday vid Karolinska Institutet/SciLifeLab att kastrationsbehandling minskar halten i kroppen av vissa proteiner som är nödvändiga för att celler ska kunna reparera skadat DNA.

Eftersom strålbehandling verkar genom att skada DNA:t och därmed döda cancercellerna så blir cellerna hos patienter som fått kastrationsbehandling mer känsliga för strålbehandling eftersom de förlorar förmågan att reparera DNA:t igen.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Sjukdomen utgör en tredjedel av alla cancerfall hos män och orsakar 2 400 dödsfall i landet varje år. Förståelsen av mekanismerna bakom den ökade överlevanden för prostatacancerpatienter som får kombinerad kastrations- och strålbehandling kommer troligtvis att leda till bättre och mer optimerade behandlingsmetoder för dessa patienter.

Den aktuella studien har finansierats med anslag från bland annat Centrum för klinisk forskning, ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands cancerfond, AstraZeneca, Svenska Smärtafonden, Percy Falks stiftelse och Henning & Ida Persson forskningsstiftelse.